top of page

Manstu litinn

Þitt er valið – eða?

Yst

EÐA
staðardagskrá 21, vistvænt skipulag, vistvænar byggingar
magn í stað gæða, hraði, ódýrar lausnir til skamms tíma
nægjusemi, nýtni, tillitssemi
ofgnótt, sóun, siðleysi, græðgi
vistvænar samgöngur
áhersla á notkun einkabíls
hamingjustuðull sem mælikvarði
hagvöxtur sem mælikvarði
vistspor, græn spor
kolefnisspor, ósongatið, gróðurhúsaáhrif, hlýnun jarðar, loftslagsbreytingar
sjálfbær vatnsbúskapur
mengun vatns, vatnsskortur, uppþurrkuð svæði
líffræðilegur fjölbreytileiki
útrýming tegunda
skynsamleg nýting auðlinda, lágmörkun úrgangs, endurnotkun og endurvinnsla
sóun auðlinda, förgun auðlinda í stað endurnotkunar og endurvinnslu
jafnvægi fjárhagslegra, félagslegra og vistfræðilegra áherslna
áhersla á fjárhagslega hagsmuni fram yfir félagslega og vistfræðilega
langtímahugsun, vistferlishugsun
skammtímalausnir, skortur á heildarsýn
heilsusamlegir lifnaðarhættir, heilsusamlegar samgöngur, heilsusamlegt skipulag, heilsusamlegar byggingar
ódýrar skammtímalausnir, lítil áhersla á heilsu og vellíðan, eiturefni
sameiginlegir hagsmunir
sérhagsmunir

Your choice – or what?

OR
Happiness as a measurement
Quantity instead of quality, fast and cheap solutions
Healthy living, transports, planning and buildings that encourage a healthy lifestyle.
Waste, immorality, greed
Green footprints
Focus on the use of the private car
Agenda 21, green planning, green buildings
Economic growth as a measurement
Green transports
Carbon footprints, a hole in the ozone, global warming, climate changes
Common interests
Water pollution, lack of water, drained areas
Long time thinking, life cycle thinking
Extinction of species
Balance between economic, social and environmental issues
Waste of resources, disposal of waste instead of reuse or recycling
Wise use of resources, minimisation of waste, reuse and recycling.
Focus on economic issues before social and environmental issues
Biological diversity
Short time solutions, lack of overview
contentment, efficiency, consideration
Cheap short time solutions and use of toxics, no focus on health and wellbeing
Sustainable use of water resources
Private interests
bottom of page