top of page

Hringsól - Tökum höndum saman

Hringsól / Turnings är en mångsidig utställning med verk av konstnärerna Yst Ingunn St Svavarsdóttir Island, David Foggo England, Kathryn Johnson England, Helen Edling Sverige och John Maclean Sverige/England, skapade under en tiodagars kostnärsvistelse i Bragginn Yst in Öxarfjördur på norra Island. Konstnärerna har skapat i respons till naturen, invånarna och omgivningen till Bragginn Yst, men också arbetat bredare kring teman som omfattar klimatoro, känslor av rädsla och osäkerhet men erbjuder även en känsla av hopp och förnyelse genom samspel och interaktivt utbyte.

 

Hringsól / Turnings is a diverse exhibition of work made by artists Yst Ingunn St Svavarsdottir  (Iceland),  David Foggo (UK), Kathryn Johnson (UK), Helen Edling (Sweden) and John Maclean (Sweden/UK) during a ten-day recidency at Bragginn Yst in Oxarfjordur in northern Iceland. The work of each artist responds to the immediate natural surroundings, the local inhabitants and also to wider curatorial themes that encompass environmental concerns, feelings of fear and uncertainty but also offer a recurring sense of hope and rejuvenation through communal interaction.

bottom of page